Project Info

TBA. Sant Benet

Posterior realitzada en estructura bastidor, linoleum, roll-ups, vinils, foams i cartelleria petita. Juny 2018

Habilitats
  • Producció integral de la gràfica de d’esdeveniment
  • Muntatge